Labdien.
Atvainojos par traucējumu.
Kā varētu noskaidrot, kur palicis ir sūtījums. Vajadzēja jau decembrī saņemt.
Ar cieņu.
J. Vīksna

tem ID: 232563975884
Tracking number:86241377525