Atbildi uz jautājumiem un noskaidro, cik par Tavu sūtījumu būs jāmaksā PVN un ievedmuita

Muitas palīgs

Aprēķina dati

 • Muitaspaligs.lv aprēķins balstās uz sekojošiem datiem:
 • 22 EUR limits
  Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” ar 2013. gada 1. janvārī stājās spēkā izmaiņas nelielas vērtības preču sūtījumu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, aplikšanā ar pievienotās vērtības nodokli. Izmaiņas paredz, ka no pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojams nelielas vērtības preču sūtījums, ja tā vērtība nepārsniedz 22 EUR vai ekvivalentu summu latos.
 • 45 EUR limits, fiziskām personām un nekomerciāliem sūtījumiem
  Preču sūtījumiem, ko privātpersona no trešās valsts sūta citai privātpersonai Latvijā ar nosacījumu, ka šāda nosūtīšana nav komerciāla, arī turpmāk tiek saglabāts līdzšinējais atbrīvojums no nodokļiem – ne muitas nodoklis, ne pievienotās vērtības nodoklis nebūs jāmaksā, ja preces vērtība sūtījumā nepārsniegs 45 EUR. Sūtījumi netiek uzskatīti par komerciāliem, ja tie nav regulāri; tajos ir tikai preces saņēmēja un viņa ģimenes locekļu vajadzībām; to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem un nosūtītājs tos sūta saņēmējam bez jebkādas samaksas.
 • 150 EUR limits
  Ar 2011. gada 1. janvāri nelielas vērtības preču sūtījumam piemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa – ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 150 EUR.
 • Muitas nodoklis
  Ja privātpersonas sūtījuma vērtība nepārsniedz 700 EUR, personai ir tiesības lūgt piemērot muitas nodokļa vienoto procentuālo likmi – 2,5 % no preču muitas vērtības.
  Vienoto likmi nepiemēro tabakai, tabakas izstrādājumiem, alkoholiskiem dzērieniem.
  Ja sūtāmo preču vērtība pārsniedz 700 EUR - ievedmuitas nodoklis ir atkarīgs ne tikai no preces vērtības, bet arī no preces veida. Nodokļi tiek iekasēti, pamatojoties uz konkrētas preces muitas tarifa likmi.
 • Valūtas kurss
  Aprēķinos tiek izmantots mēneša priekšpēdējās trešdienas (21.08.2019) Latvijas Bankas valūtas kurss.
 • Apmaksa
  Latvijas Pasts pieņem apmaksu vienīgi skaidrā naudā un ietur 1 LVL komisiju par maksājumu
 • Iestāžu darba laiki un karte
  Iestāžu atrašanās vietas un darba laiki.
 • Saistību atruna
  Aprēķiniem un kalkulācijām ir tikai un vienīgi informatīvs raksturs. Mājas lapas izstrādātājs neatbild par šo datu precizitāti.