Atbildi uz jautājumiem un noskaidro, cik par Tavu sūtījumu būs jāmaksā PVN un ievedmuita

Muitas palīgs

Aprēķina dati

 • Muitaspaligs.lv aprēķins balstās uz sekojošiem datiem:
 • 22 EUR limits
  Nelielas vērtības preču sūtījumi – komerciāli sūtījumi, ko no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, sūta saņēmējam Latvijā – tiek atbrīvoti no nodokļu maksājumiem.
 • 45 EUR limits, fiziskām personām un nekomerciāliem sūtījumiem
  Preču sūtījumiem, ko privātpersona no trešās valsts sūta citai privātpersonai Latvijā ar nosacījumu, ka šāda nosūtīšana nav komerciāla, arī turpmāk tiek saglabāts līdzšinējais atbrīvojums no nodokļiem – ne muitas nodoklis, ne pievienotās vērtības nodoklis nebūs jāmaksā, ja preces vērtība sūtījumā nepārsniegs 45 EUR. Sūtījumi netiek uzskatīti par komerciāliem, ja tie nav regulāri; tajos ir tikai preces saņēmēja un viņa ģimenes locekļu vajadzībām; to īpašības un daudzums neliecina par komerciāliem nodomiem un nosūtītājs tos sūta saņēmējam bez jebkādas samaksas. Minētais attiecas arī uz preču iegādi interneta veikalos (saņemot preces no trešajām valstīm).
 • 150 EUR limits
  Preču sūtījumi virs 150 EUR, ko no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, sūta saņēmējam Latvijā – jāmaksā gan pievienotās vērtības nodoklis gan muitas nodoklis.
 • Neatkarīgi no preču daudzuma un vērtības atbrīvojumi no ievedmuitas nodokļiem netiek piemēroti šādām sūtījumos esošajām precēm:
  • alkoholam;
  • smaržām un tualetes ūdeņiem;
  • tabakas izstrādājumiem (Ievērībai! Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 8.panta otrajā daļā noteikts, ka tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus aizliegts pārdot un iegādāties ar distances līguma palīdzību, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijas. Distances līgums saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu ir patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi. Tas nozīmē, ka interneta veikalos iegādāties tabakas izstrādājumus ir aizliegts.)
 • Valūtas kurss
  Aprēķinos tiek izmantots mēneša priekšpēdējās trešdienas (19.06.2024) Latvijas Bankas valūtas kurss.
 • Iestāžu darba laiki un karte
  Iestāžu atrašanās vietas un darba laiki.
 • Saistību atruna
  Aprēķiniem un kalkulācijām ir tikai un vienīgi informatīvs raksturs. Mājas lapas izstrādātājs neatbild par šo datu precizitāti.
 • Ievērībai: Iepērkoties dažādos interneta veikalos, pastāv risks neapzināti iegādāties pazīstamu zīmolu pakaļdarinājumus. Tas galvenokārt attiecas uz mobilajiem tālruņiem un to aksesuāriem, rokassomiņām, apģērbiem, dažādām elektroprecēm, medikamentiem. Viltotas preces parasti ir zemākas kvalitātes un krietni lētākas nekā oriģinālie izstrādājumi, tās dažos gadījumos var apdraudēt patērētāju veselību un drošību. Šādas preces, ja tās tiek sūtītas no trešajām valstīm, muitas kontroles gaitā tiek aizturētas un paraugi nodoti ekspertīzes veikšanai zīmolu īpašnieku pārstāvjiem vai oriģinālo preču ražotājiem. Ja preces izrādās viltotas, tās tiek konfiscētas un iznīcinātas par zīmolu īpašnieku līdzekļiem. Par šādu preču deklarēšanu fiziskās personas var tikt sodītas administratīvi ar naudas sodu no 70 EUR līdz 350 EUR, savukārt juridiskās personas – no 700 EUR līdz 7100 EUR.